Parallax

”Då Svenska småbruk och egna hem Ab såg dagens ljus var det torparfrågan och de obesuttnas situation som bolaget i första hand grundades för. Den 29 april 1909 infördes bolaget i handelsregistret och då inleddes den egentliga verksamheten. Eric von Rettig fungerade som bolagets första verkställande direktör.”