Förvaltning

Styrelsen

Michael Hornborg, ordförande
Holger Falck
Christina Gestrin
Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Mikael Söderholm

Förvaltningsrådet

Jörgen Grandell, ordförande
Johan Aura
Mikael Jern
John Sumelius
Magnus Wiksten
Hans Wiljanen
Georg Henrik Wrede