Fastigheter

  • Svenska småbruk och egna hem Ab äger värdefull tomtmark samt jord- och skogsbruksfastigheter i Nyland och Åboland. Skogsfastigheterna är belägna från Korpo i väster, till Lappträsk i öster.
  • På fastigheten Margreteberg i Esbo har det funnits utbildningsverksamhet sedan 1940-talet. Idag bedriver Axxell Utbildning Ab en del av sin verksamhet där. Vid Axxell Överby utbildas trädgårdsmästare och artesaner med inriktning inredning, keramik, guldsmide och textil. Dessutom ordnas yrkeskurser och folkhögskolekurser.
  • Westerkulla gård i Kyrkslätt förvärvades år 2015. Gården består av totalt 110 ha mark och ett stort antal bostadslägenheter som är uthyrda. Även lagerutrymmen finns att hyra på gården.
  • Svenska småbruk och egna hem Ab bedriver ett effektivt och hållbart skogsbruk i samarbete med Södra skogsreviret. Åkrarna är utarrenderade åt jordbrukare.
  • Bolaget äger 90% av skärgårdshemmanet Brännskär i den åboländska skärgården där företagare bedriver bl.a. gästhamns- och upplevelseverksamhet.

Inga lediga utrymmen för uthyrning för tillfället